آکادمی بین‌المللی دان

شیوه خرید بسته های خود آموز زبان انگلیسی با هدف شرکت در آزمون های دولینگو و آیلتس

برنامه خودخوان آیلتس

1 – واریز هزینه به شماره حساب آکادمی بین المللی دان جهت دریافت لینک های دانلود

2 – دریافت لینک های دانلود و استفاده از تمامی خدمات با یک بار پرداخت

3 – دریافت برنامه ریزی آموزشی و روش استفاده از بسته های خودآموز