مجموعه های آموزشی تولک ای TOLC-E

رقبای شما با این مجموعه آموزشی شانس قبولی بیشتری دارند.
فهرست موضوعات

نمونه سوالات tolc e و جزوه tolc e برای  رشته اقتصاد ایتالیا با هدف آمادگی هرچه بیشتر دانشجویان متقاضی آزمون تولک ای تهیه و تالیف شده اند. منابع درسی آزمون های ورودی رشته های اقتصاد و مدیریت هم تهیه شده اند که در کنار دوره های آموزشی آکادمی دان و حتی به صورت خودآموز میتوانند تاثیر بالایی در کسب نمره مطلوب در آزمون ها داشته باشند.

هدف از ارائه نمونه سوالات tolc e و جزوه tolc e تمرین و تکرار سوالات اصلی این آزمون واست که با افزایش اعتماد به نفس و تسلط به بخش های مختلف آزمون کمک میکند. شما میتوانید براساس نیاز خود یکی از مجموعه های آموزشی در این صفحه را انتخاب کنید و برای این امتحان آماده شوید.

مجموعه برنزی

آپدیت مارچ 2024: 15 جزوه با راه حل

آموزش ویدیویی کامل مبحث Absolute value and Inequality تولک و حل نمونه سوالات

320 هزارتومان

مجموعه نقره ای

آپدیت ژانویه 2024:

520 هزارتومان

مجموعه طلایی TOLC

1,400 هزارتومان