آزمون Duolingo

آزمون Duolingo یک آزمون بین المللی برای ارزیابی مهارت های زبان انگلیسی است. این آزمون برای ارزیابی توانایی شما در خواندن، نوشتن، صحبت کردن و گوش دادن به انگلیسی استفاده می شود.

با پیشرفت در آزمون Duolingo English Test که یک آزمون تطبیقی کامپیوتری است، دشواری سؤالات بر اساس پاسخ شما به سؤالات قبلی آزمون افزایش یا کاهش می یابد.

آزمون دولینگو

آزمون دولینگو Duolingo English Test

علاوه بر سؤالات چند گزینه ای، شما به سؤالات تشریحی هم پاسخ می دهید تا مهارت های زبان انگلیسی در گفتار و نوشتار خود را نیز ارزیابی کنید. کامپیوتر به تمام سوالاتی که در آزمون دولینگو Duolingo پاسخ می دهید نمره می دهد.

شما همچنین فرصتی برای ضبط مصاحبه ویدیویی و استفاده از چک نویس دارید.

کاربرد آزمون Duolingo English Test

بسیاری از کالج‌ها و دانشگاه‌ها در سراسر دنیا برای دانشجویان بین‌المللی نیاز به مدرکی دال بر تسلط برمهارت‌های زبان انگلیسی دارند.

آزمون Duolingo English Test به یک جایگزین محبوب برای SAT، ACT یا IELTS TOEFL تبدیل شده است.

اگرچه دلیل اصلی برای شرکت در آزمون Duolingo تأیید مهارت انگلیسی برای مؤسسات دانشگاهی است، نتایج این آزمون برای هر موقعیتی که نیاز به اثبات مهارت‌های شما دارد استفاده می‌شود.

با هم به برخی از دلایلی که ممکن است در آزمون Duolingo شرکت کنید نگاهی بیندازیم:

آزمون دولینگو