دانشگاه برادفورد University of Bradford

دانشگاه برادفورد UNIVERSITY OF BRADFORD

دانشگاه برادفورد UNIVERSITY OF BRADFORD در واقع می توان گفت یکی از با کیفیت ترین دانشگاه ها در انگلستان به حساب آمده  و همینطور به عنوان یکی از مراکز آموزشی-پژوهشی بسیار سطح بالا در اروپا محسوب می شود . دانشگاه Bradford  (Bradford University) ،