آکادمی بین المللی دان
DAAN ACADEMY

دانشگاه رابرت گوردون Robert Gordon University

رابرت گوردون

دانشگاه رابرت گوردون Robert Gordon University رشته پزشکی در دانشگاه رابرت گوردون اسکاتلند دانشگاه رابرت گوردون در شمال شرقی اسکاتلند و در شهر آبردین قرار دارد و به عنوان یکی از دانشگاه‌های برتر این کشور مشهور است. دوره تحصیلی پزشکی در دانشگاه رابرت گوردون یکی از برنامه‌های معتبر در حوزه پزشکی در این دانشگاه است […]