کالج دانشگاهی لندن (UCL)

کالج دانشگاهی لندن

University College London یا کالج دانشگاهی لندن، با داشتن رتبه 10 در میان دانشگاههای جهان، بهترین دانشگاه اروپا برای تحصیل است.