نمونه سوالات مهندسی ایتالیا

سیلابس آزمون مهندسی ایتالیا و نمونه سوالات

نمونه سوالات مهندسی ایتالیا نمونه سوالات مهندسی ایتالیا مجموعه ای از سوالات و نمونه های آزمون های سال های گذشته دانشگاه های ایتالیا هستند. دانشگاه های ایتالیا برای پذیرش دانشجویان آزمونی به نام آزمون تولک و دانشگاه تورین آزمون TIL را برگزار می‌کنند. آکادمی دان برای قبولی در دانشگاه های ایتالیا، پیشنهاد میکند متقاضیان از […]