آکادمی بین المللی دان
DAAN ACADEMY

خواهشمندیم تا 24 فروردین ماه در آزمون تعیین سطح تولک اف شرکت نکنید، این آزمون در دست بازنگری است و سیستم نمره دهی باید بهبود بخشیده شود.

آزمون شبیه سازی تولک اف TOLC-F 

  • کارنامه به ایمیل شما ارسال میشود.
  • 50 سوال 5 گزینه ای
  • هر پاسخ صحیح 1 نمره
  • هرپاسخ اشتباه 0.25 نمره منفی
  • هر سوال بدون پاسخ 0 امتیاز