آکادمی بین المللی دان
DAAN ACADEMY

تعاریف: متقاضی یا مشتری در این توافقنامه شخصی است که بابت دریافت خدمات یا کتاب الکترونیکی PDF، به آکادمی بین المللی دان پول پرداخت میکند.

قابل توجه همکاران: