دوره آیمت IMAT آمادگی آزمون پزشکی و دندان‌پزشکی ایتالیا

دوره آیمت IMAT  آکادمی بین‌المللی دان با هدف آماده سازی متقاضیان پارسی زبان برای این آزمون در نظر گرفته می‌شود. آزمون آیمت IMAT یا International Medical Admission Test یکی از چالش برانگیزترین و رقابتی ترین آزمون های ورودی دانشگاه های سراسر دنیا است. هدف از شرکت در دوره آیمت IMAT  پیشه گرفتن از رقبا در قبولی این آزمون است.

دوره آیمت IMAT آمادگی آزمون پزشکی و دندان‌پزشکی ایتالیا

قبولی در رشته های گروه پزشکی ایتالیا و دیگر دانشگاه های انگلیسی زبان دنیا میتواند آرزویی دست یافتنی برای شما باشد. دانش‌پذیران دوره IMAT با گذراندن این دوره می‌توانند برای شرکت در آزمون ورودی پزشکی ایتالیا و اخذ بورسیه از دانشگاه‌های پزشکی انگلیسی زبان ایتالیا اقدام کنند.

دانش‌پذیران دوره آماده‌سازی آزمون IMAT در آکادمی دان می‌توانند در آزمون ورودی دانشگاه‌های معتبر ایتالیا و مورد تایید وزارت بهداشت شرکت کنند و با کسب نمره مورد نیاز و موفقیت در آزمون ورودی IMAT، وارد دانشگاه مورد نظر خود شوند.