کالج سلطنتی جراحان ایرلند

کالج سلطنتی جراحی ایرلند، یک موسسه آموزش عالی و حرفه ای در زمینه آموزش تخصص های مختلف جراحی است. این کالج، یکی از چهار کالج سلطنتی بسیار معروف در زمینه ی جراحی در انگلیس و ایرلند است که در زمینه ی آموزش و اعطا تخصص جراحی در حوزه های مختلف فعالیت می کند. کالج سلطنتی جراحی ایرلند با بیش از سه هزار دانشجو از 60 کشور مختلف دنیا، امروزه به عنوان بزرگترین و حرفه ای ترین کالج سلطنتی در جزیره ایرلند شناخته می شود.

کالج سلطنتی جراحان ایرلند