تحصیل در کانادا

دانشگاه کانادا

 تحصیل در کانادا  به دلیل اینکه آینده شغلی و حرفه ای و همچنین فرصت اقامت دائم را به همراه دارد، معمولا اولویت اول دانشجویان است. کشور کانادا یکی از مهاجرپذیرترین کشورهای دنیاست.

 نشریه TIMES هرساله بر اساس ازیابی های خود، رتبه جدیدی از بهترین دانشگاه های دنیا اراِئه می‌دهد. معمولا یشتر از پنج دانشگاه کانادایی در بین صد بهترین دانشگاه های دنیا دیده می‌شود. تحصیل در کانادا بیشترین متقاضیان تحصیلات بین المللی را به خود اختصاص داده است.