آکادمی بین المللی دان
DAAN ACADEMY

تاریخ آزمون تولک، زمان آزمون TOLC و ثبت نام

تاریخ آزمون تولک، زمان آزمون TOLC

تاریخ آزمون تولک، زمان آزمون TOLC داروسازی، مدیریت و مهندسی ایتالیا عموما ابتدای هر سال میلادی مشخص می‌شود. برای هر آزمون دو نوع تقویم در نظر گرفته می‌شود. یک تقویم برای آزمون هایی که قابلیت رزرو دارند و یک تقویم برای تمام آزمون های سال جاری. برای بررسی تاریخ آزمون تولک، زمان آزمون TOLC و نام نویسی آن باید بدانیم، عموما این آزمون ها به صورت ماهانه برگزار می‌شوند و زمان آزمون در تقویم مشخص می شوند. این آزمون مانند آزمون دولینگو بصورت آنلاین نیز برگزار می‌شود و در زمان نام نویسی باید توجه داشت که تست آنلاین و انگلیسی زبان را باید انتخاب کرد.

مطالب مرتبط:
منابع و نمونه سوالات آزمون تولک

تاریخ آزمون تولک ای و زمان آزمون TOLC E مدیریت و اقتصاد

تاریخ آزمون تولک ای و زمان آزمون TOLC E مدیریت و اقتصاد ایتالیا توسط دانشگاه ها مشخص میشوند بنابراین احتمال تغییر زمان آزمون از طرف دانشگاه وجود دارد. به خاطر داشته باشید که هر دانشگاه به طور مستقل فرصت های نام نویسی را مدیریت می کند، بنابراین پیشنهاد می کنیم برنامه را اغلب بررسی کنید.  تاریخ و زمان برگزاری آزمون مدیریت ایتالیا تقریبا هر ماه است که میتوانید برای بررسی ظرفیت آزمون ها از لینک زیر استفاده بفرمایید.

آزمون های قابل رزرو

تمام آزمون ها

نام نویسی معمولاً در ساعت 2 بعد از ظهر، هفت روز قبل از روز آزمون بسته می شود، اما اگر مهلت نام نویسی به تعطیلات رسمی برسد، به اولین روز کاری بعدی در ساعت 2 بعد از ظهر موکول می شود.

➤ توجه: زمان واقعی آزمون فقط در قبض پرداخت و نام نویسی در پنل دانشجویی CISIA ذکر شده است.

مطالب مرتبط:
منابع و نمونه سوالات آزمون تولک

تاریخ آزمون تولک، زمان آزمون TOLC و ثبت نام

زمان و تاریخ برگزاری ENGLISH TOLC-I مهندسی

تاریخ برگزاریآزمون مهندسی ایتالیا عموما توسط دانشگاه ها مشخص میشود. با این حال، اینکه چه زمانی باید در آزمون شرکت کنید توسط دانشگاهی مشخص میود که مایل هستید در آن تحصیل کنید. به عنوان مثال دانشگاه از شما میخواهد که در آزمونی شرکت کنید که تا شش ماه یا یکسال گذشته برگزار شده باشد. بنابراین امکان تغییر زمان آزمون از طرف دانشگاه وجود دارد. به خاطر داشته باشید که هر دانشگاه به طور مستقل فرصت های نام نویسی را مدیریت می کند، بنابراین پیشنهاد می کنیم برنامه را به صورت مداوم و شاید بهتر باشد روزانه چک کنید. تاریخ و زمان برگزاری آزمون مهندسی ایتالیا تقریبا هر ماه است که میتوانید برای بررسی ظرفیت آزمون ها از لینک زیر استفاده بفرمایید.

تقویم

 به طور کلی، رجیستر ساعت 2 بعدازظهر هفت روز قبل از روز آزمون مهندسی ایتالیا بسته می‌شود. اما اگر موعد نام نویسی در یک روز تعطیل رسمی باشد، به روز کاری بعدی که ساعت 2 بعدازظهر را در بر می‌گیرد تعویق خواهد افتاد. به این معنی که آخرین مهلت نام نویسی به روز کاری بعدی منتقل خواهد شد.

تاریخ برگزاری آزمون مهندسی ایتالیا

زمانبندی آزمون داروسازی تولک اف TOLC-F

زمانبندی آزمون داروسازی تولک اف TOLC-F ایتالیا مانند آزمون های دیگر بر اساس زمانبندی دانشگاه های برگزارکننده مشخص می‌شود. بنابراین، امکان تغییر و ایجاد یا حذف ظرفیت دانشجویان توسط دانشگاه وجود دارد. پس تقویم این آزمون را به صورت مدام چک کنید. توجه کنید که دانشگاهی که مایل به تحصیل در آن هستید مشخص میکند که تا چه بازه زمانی باید در آزمون شرکت میکردید. در زمان رزرو تاریخ تست توجه داشته باشید که اگر مایل به شرکت در امتحان به صورت آنلاین هستید، امتحانات آنلاین را انتخاب کنید. تاریخ و زمان برگزاری آزمون داروسازی ایتالیا تقریبا هر ماه است.

 به طور کلی، نام نویسی آزمون داروسازی تولک اف TOLC-F ساعت 2 بعدازظهر هفت روز قبل از روز آزمون بسته می‌شود. اما اگر موعد نام نویسی در یک روز تعطیل رسمی باشد، به روز کاری بعدی که ساعت 2 بعدازظهر را در بر می‌گیرد تعویق خواهد افتاد. به این معنی که آخرین مهلت نام نویسی به روز کاری بعدی منتقل خواهد شد.

تاریخ برگزاری آزمون داروسازی ایتالیا